This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Mặt nhẫn tỳ hưu phỉ thúy tiến chức, bảo trợ sức khỏe S956

ty-huu-mat-nhan-s956 330,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.8cm x 1cm x 0.3cm + Khối lượng: 1g + Ý nghĩa: chiêu tài, phát lộc, thăng quan, tiến chức, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: trang sức mặt nhẫn,

Mặt nhẫn tỳ hưu Myanmar hiêu tài phát lộc, giúp thăng quan tiến chức S2008

mat-nhan-ty-huu-myanmar-s2008 390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.8cm x 1cm x 0.3cm + Khối lượng: 1g + Ý nghĩa: Biểu tượng của chiêu tài phát lộc, giúp thăng quan tiến chức và bảo trợ sức khỏe. + Cách sử

Mặt nhẫn Tỳ hưu Phỉ Thúy bổ trợ công danh, thăng tiến công việc S743

mat-nhan-ty-huu-phi-thuy-s743 420,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.7cm x 1cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: chiêu tài tác lộc, , hợp mệnh Mộc, Kim, Hỏa. + Cách sử dụng: trang sức mặt dây chuyền,

Mặt nhẫn Tỳ hưu Đông Linh trừ kẻ tiểu nhân, tăng vận may về tài lộc S748

mat-nhan-ty-huu-thach-anh-xanh-s748 460,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá ngọc Đông Linh (Thạch anh xanh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: thăng tiến trong công việc, trừ kẻ tiểu nhân, tăng vận may về tài lộc, hợp

Mặt tỳ hưu thạch anh hồng kích hoạt cung tình duyên S752

mat-nhan-ty-huu-thach-anh-hong-s752 460,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc, kích hoạt cung tình duyên, hợp mệnh Thổ, Hỏa, Kim. +

Mặt nhẫn Tỳ hưu mắt mèo chiêu tài tăng lộc, hợp mệnh Kim S753

mat-nhan-ty-huu-mat-meo-s753 460,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: chiêu tài tăng lộc, hợp mệnh Kim, Thổ, Mộc + Cách sử dụng: trang sức

Mặt Tỳ hưu thạch anh đen tránh điều thị phi, hợp mệnh Kim S759

mat-nhan-ty-huu-thach-anh-den-s759 460,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: đem lại may mắn về tài lộc, kinh doanh phát đạt, tài vận hanh thông, tránh

M/n Tỳ hưu mắt mèo trừ tà hóa sát, hóa giải tiểu nhân S753-1

mat-nhan-ty-huu-mat-meo-s753-021 460,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ có vẩy rồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: Biểu tượng chiêu tài tăng lộc, trừ tà hóa sát, hóa giải

Mặt nhẫn Tỳ hưu thạch anh tăng nhân duyên, tránh điều thị phi S750

mat-nhan-ty-huu-thach-anh-tim-s750 480,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: đem lại may mắn về tài lộc, tăng nhân duyên, tránh điều thị phi, hợp mệnh

Nhẫn Tỳ hưu hổ phách giúp bảo trợ sức khỏe cho người sử dụng VM111

nhan-ty-huu-ho-phach 3,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ Hưu chế tác từ hổ phách bọc bạc 925. + Kích thước mặt nhẫn (dài x rộng x cao): 1.5cm x 1cm x 1cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, bảo trợ sức khỏe cho người sử

Nhẫn Tỳ Hưu – Nhẫn Tỳ Hưu Phong Thủy – Kiến Thức Nhẫn Tỳ Hưu