This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Mặt nhẫn tỳ hưu phỉ thúy tiến chức, bảo trợ sức khỏe S956

ty-huu-mat-nhan-s956 330,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.8cm x 1cm x 0.3cm + Khối lượng: 1g + Ý nghĩa: chiêu tài, phát lộc, thăng quan, tiến chức, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: trang sức mặt nhẫn,

Mặt nhẫn tỳ hưu Myanmar hiêu tài phát lộc, giúp thăng quan tiến chức S2008

mat-nhan-ty-huu-myanmar-s2008 390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.8cm x 1cm x 0.3cm + Khối lượng: 1g + Ý nghĩa: Biểu tượng của chiêu tài phát lộc, giúp thăng quan tiến chức và bảo trợ sức khỏe. + Cách sử

Mặt nhẫn Tỳ hưu Phỉ Thúy bổ trợ công danh, thăng tiến công việc S743

mat-nhan-ty-huu-phi-thuy-s743 420,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.7cm x 1cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: chiêu tài tác lộc, , hợp mệnh Mộc, Kim, Hỏa. + Cách sử dụng: trang sức mặt dây chuyền,

Mặt nhẫn Tỳ hưu Đông Linh trừ kẻ tiểu nhân, tăng vận may về tài lộc S748

mat-nhan-ty-huu-thach-anh-xanh-s748 460,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá ngọc Đông Linh (Thạch anh xanh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: thăng tiến trong công việc, trừ kẻ tiểu nhân, tăng vận may về tài lộc, hợp

Mặt tỳ hưu thạch anh hồng kích hoạt cung tình duyên S752

mat-nhan-ty-huu-thach-anh-hong-s752 460,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc, kích hoạt cung tình duyên, hợp mệnh Thổ, Hỏa, Kim. +

Mặt nhẫn Tỳ hưu mắt mèo chiêu tài tăng lộc, hợp mệnh Kim S753

mat-nhan-ty-huu-mat-meo-s753 460,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: chiêu tài tăng lộc, hợp mệnh Kim, Thổ, Mộc + Cách sử dụng: trang sức

Mặt Tỳ hưu thạch anh đen tránh điều thị phi, hợp mệnh Kim S759

mat-nhan-ty-huu-thach-anh-den-s759 460,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: đem lại may mắn về tài lộc, kinh doanh phát đạt, tài vận hanh thông, tránh

M/n Tỳ hưu mắt mèo trừ tà hóa sát, hóa giải tiểu nhân S753-1

mat-nhan-ty-huu-mat-meo-s753-021 460,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ có vẩy rồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: Biểu tượng chiêu tài tăng lộc, trừ tà hóa sát, hóa giải

Mặt nhẫn Tỳ hưu thạch anh tăng nhân duyên, tránh điều thị phi S750

mat-nhan-ty-huu-thach-anh-tim-s750 480,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 1.5cm x 0.8cm x 0.8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: đem lại may mắn về tài lộc, tăng nhân duyên, tránh điều thị phi, hợp mệnh

Nhẫn Tỳ Hưu – Nhẫn Tỳ Hưu Phong Thủy – Kiến Thức Nhẫn Tỳ Hưu